Memê û Eyşê

(Serhatî), Sîras

Werger Hecîê Cindî
Wien 2012. 28 S.
ISBN 3-902185-32-5
Preis 4 € + CD 3 €