Mişka pişîkêra çawa şer kirin

(Hilbest), Xinko Apêr

Werger Casimê Celîl
Wien 2012. 20 S.
ISBN 3-902185-31-7
Preis 4 €