Robînzon Krûzo

(Serhatî), Danyêl Dêfo

Werger Cerdoê Gênco
Wien 2012. 64 S.
ISBN 3-902185-30-9
Preis 4 €