Gîkor

(Serhatî), H. Tûmanyan

Werger Emînê Evdal, Hecîê Cindî
Wien 2012. 32 S.
ISBN 3 – 902185 – 29 - 5
Preis 4 €