Bihar

(Hilbest), Emînê Evdal

Wien 2012. 32 S.
ISBN 3-902185-28-7
Preis 4 €