Çîroka ser Masîgir û Masîya Zêrîn

A.S.Pûşkîn

Werger Casimê Celîl
Wien 2012, 24 S.
ISBN 3-902185-27-9
Preis 4 € + CD 3 €