Axirya nes,

(Çîrok), H.Tûmanyan

Werger Casimê Celîl
Wien 2012. 18 S.
ISBN 3-902185-25-2
Preis 4 €