Nezerê Mêrxas

(Çîrok), H.Tûmanyan

Werger Casimê Celîl
Wien 2012, 32 S.
ISBN 3-902185-24-4
Preis 4 €