Xweyî û xulam

(Çîrok), H.Tûmanyan

Werger Casimê Celîl
Wien 2012.16 S.
ISBN 3-902185-23-6
Preis 4 €