Willkommen auf der Webseite
des Instituts für Kurdologie – Wien

und

in der Kurdischen
Bibliothek Casme Calil

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Celîlê Celîl. Keşkûla kurmancî

Sedsalîyên X-XX. (Bi tîpên latînî Kurmancî).
Çapker Komala lêkolînê û alîkarya ziman, çand û dîroka kurdî. Du gotin (almanî) Prof. Dr. Werner Seibt (rû 5-8). Pêşgotin Celîlê Celîl (rû 9-16).
Wien 2004. 312 rû. Format: 13,7 x 21 cm.
ISBN 3-902185-06-6
Baha 15 €.