Institut für Kurdologie - Wien

Buchladen


Xweyî û xulam

2.00 

Xweyî û xulam
(Çîrok), H.Tûmanyan
Werger: Casimê Celîl
Wien 2012. 16 S.
ISBN 3-902185-23-6

Kategorie:
  • Beschreibung
  • Beschreibung

    Xweyî û xulam (Çîrok), H.Tûmanyan
    Werger: Casimê Celîl
    Wien 2012. 16 S.
    ISBN 3-902185-23-6