Institûta Kurdolojiya Vînê di sala 1994’an de ji bo berjewendiya zimanê Kurdî, kevneşopiya Kurd û tevgera Kurdî li Vînê bi rûmet û bihêzkirinê, li ser encama lêkolîn, weşanên berfireh, semîner, simpozyûm û pêşîdanan hat damezrandin. Ji bo pêşîlêgirtina armancên xwe, Înstitûtî di nav karan de ji bo rêbazên xweşik û zanînî zêdetir ji aliyê wan de çapên nivîskî weşandine. Înstitûtî di encama kar û xebatên xwe yên zanînî û navdarî de ji aliyê gelê Kurd û Kurdolojîstên din re bûye sedema piştgiriya dijberî û nebaşî. Bi rêya wê, welatên yên yekbûyî yên Ewropayê zanîna çanda gelê Kurdî zêdetir rû bi rû fêm dikin. Li gor vê armancê, Înstitûtî bi hişmendiya bêqîmet û bêhempa yên xwe, ji bo parastina û pêşîlêgirtina zimanê Kurdî û kevneşopiya Kurd bi kar tîne. perevesti text na russkiy.