Title

Enstîtuya Kurdolojî dest bi weşana

yeksernameya enzyklopedîk ya dîwana gotinên

lezgînên Kurdan li ser 25 qovikan kir.

Title