Institûta Kurdolojiya Vînê bi taybetî ji bo lêkolîna çanda, ziman û dîroka Kurdî pêşkêşî dike. Ew bi rê regularly dirêjîne materyalên li ser piraniya mijarên, wekî pirtûk, jurnalan û raportên lêkolînê. Ev weşanatên gelek cihane û ji bo kesên xwendevan û kesên spesîal ku dixwazin zêdetir li ser çand û rûmeta Kurdî û rûyên wê ya pêşveçûnê bigihîjin, agahî pêşkêş dikin. Bi vî awayî, Institûta Lêkolîna Kurdî di pêşveçûna agahdariya û eşkereya çand û zimanê Kurdî yê pêşveçûna xwe ya girîng pêşdikeve û alîkariya pirsgirêka kulturî û amadekirina navdêrî û xwendinê dike.